Петър Гевренов

ЕКСТРЕМНИ СКИ И СНОУБОРД - ГОЛЯМ РЕЗЕН ВИТОША

Април, 2019

Много специалният връх голям Резен (2277м.н.в.) в една от неописуемо – невероятната, уникална алпийска BG планина наречена – Витоша! Сниман е на изгрев слънце, с професионално фотографско оборудване, април 2008г., от възможно най-точният стратегически район, който след 22 години успяхме да открием – в западният склон на Лозенската планина над язовир Панчарево!

Със ски в годините от 1986 до 1992г. успешно, без инциденкти бяха преодоляни, практически реализирани и потвърдени долните премиерни улеи, кулоари, варианти и супертурове от: Петър Гевренов (Пецата); Георги Попов (Джопето); Румен Кацаров (Каци); Андрей Зайков (Заека); Румен Балджийски (Балджини); Андрей Георгиев (Параплана); Антон Маноилов (Бай Тонко); Тони Стоянов (Тоцето); Васил Стойков (Васи)!

Със сноуборд от 1992 до 1998г. от Пецата Гевренов бяха реализирани всички премиери, без четирите най-стръмни и трудни супертурове варианти: „Суперхерц 0“; „Дясното ребро Горната пирамида“ с финал в кулоар „Кретена“; „Антони Льовенхук“ с финал в кулоар „Леонардо“ и „Мартин Павлов“!

Автор фотограф: Георги Пашков

Улеи, кулоари, варианти и супертурове (означени със син цвят на снимката):
1 – Суперхерц с четири варианта:
1.3; 1.2; 1; 0

Характерна скала в средата между Малък и Голям Резен, затваряща Лавината от северозапад заедно с Реброто „Камен бряг“; денивелация 70 метра, наклони в градуси 1.3 – 40; 1.2 – 45; 1 – 50 градуса.
Суперхерц „0“ е особенно различна скала с височина няколко метра в зависимост от дебелината на снега, от която се скача в „Суперхерц 1“.

2 – Лавината.
3 – Кулоар „Кретена“.
Между ребро „Краси Щерев“ и „Дясното ребро“; денивелация – 100 метра; наклон 40 градуса.

4 – Супертур вариант „Дясното Ребро Горната пирамида“ с финал в кулоар „Кретена“; денивелация – 100 метра; наклон – 55 градуса.

5 – Кулоар „Леонардо да Винчи“ между Дясно и Централно ребро; денивелация – 100 метра; наклон 45 градуса.

6 – Супертур вариант „Антони Льовенхук“ с финал в кулоар „Леонардо“; денивелация 100 метра; наклон – 50 градуса.

7 – Улей „Дъската“ между „Централното ребро“ и ребро „Бадилето“; денивелация – 200 метра; наклон 40 градуса.

8 – Кулоар вариант „Островът“ с финал в улей „Дъската“; денивелация 200 метра; наклон – 45 градуса.

9 – Супертур вариант „Мартин Павлов“. В най-долната част на централното ребро между ребрo „Калица Петрова“ (Кали) и ребро „Петко Красимиров“ (Петко); денивелация – 70 метра; наклон 45 градуса.

10 – Кулоар „Вальо Тафрата“ (Валентин Тафраджийски) между ребро „Бадилето“ и ребро „Quo vadis dominus“; денивелация – 200 метра; наклон – 40 градуса.

11 – Улей „Ел Капитен“ между ребро „Quo vadis dominus“ и изсточен склон връх Голям Резен; денивелация – 200 метра; наклон – 40 градуса.

Главни ребра (означени със зелен цвят)

1 – Ребро „Красимир Щерев“
2 – „Дясното ребро“
3 – Реброто „Импресионисти“ заедно със скалата „Хавайски синдром“
4 – „Централното ребро“
5 – Ребро „Бадилето“
6 – Ребро „Quo vadis dominus“

Няколко Фокусиращи Уточения

Наклонът в градуси за всеки премиерен улей, кулоар, вариант или супертур е максималният преодолян градус за съответния премиерен маршрут. Не става дума за постоянен или среден, а за максималният преодолян наклон. Това са предимно къси mixed пасажи (комбинирани скала и сняг) от премиерния супертур, с дължина до 12 метра.

Снежен склон над 55 градуса не съществува. При 60 градуса наклон – сняг не може да се задържи и такъв склон остава заледен. Между тези две граници от 55 до 60 градуса, понякога могат да се преминат къси пасажи. Това обяснява защо от много години наклонът на слизане не се е увеличил. Затова изслушвайте със съмнение тези, коиото претендират за премиери по склонове с постоянен наклон 65 градуса. Всичко това е явна лъжа. По-скоро можете да повярвате на тези, които повтаряйки слизането срещат наклони от 50- 55 градуса.

Автор: Пецата Гевренов

В действителност има цял един свят разлика между голям склон, много стръмен в горната част, с постепенно намаляващ наклон надолу до циркус или долина и склон, издаден над отвесни стени и скали. Характерно е за туровете „Кулоара“ и „Фунията“ в северната стена на Вихрен в Пирин! НЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ НА НИКОЙ да ходи там и на други подобни – много стръмно опасни алписйки склонове – издадени над отвесни стени и скали!!!

Винаги помнете, спазвайте и практикувайте любимите „ненормално откачени“ занимания – според най-важните закони на малцината оцелели във всички въздушни, водни, спелео, планински и всякакви други „психопатии камикадзе“! Ние не сме самоубийци.
1. „Най- добрият е живият – без травми, контузии и доброволни самоосакатявания“
2. Във всички „Екстремни Спортни Изкуства“, който не знае кога да се откаже, да се върне, или да не тръгне – те са като еднопосочен билет , там прошка няма!

Петър Гевренов - Голям Резен „Дясното Ребро Горната пирамида“

Списание „Космос“, Юни 1993, Брой 1, Година XXXI, Страница 61

Авторски текст:

Петър Гевренов
Георги Попов
Румен Кацаров
Андрей Зайков
Румен Балджийски
Андрей Георгиев
Антон Мануилов
Тони Стоянов
Васил Стойков

Издателство:

Световен духовен център
Индия Непал Тибет

P.S.
Тази снимка, рисунка и текст са предмет на авторско и търговско право. Използването и преработването на снимката, рисунката и текстът, или части от тях, без разрешение на авторите са забранени. Продажбите, заснемането, разпространението и пускането в обръщение по какъвто и да било начин, освен определените от авторите, са забранени.